Privacy- en cookieverklaring

Cookieverklaring:

KIKI INT maakt gebruik van cookies op de KIKI INT website om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op uw eigen computer wanneer u een bepaalde website bezoekt en waardoor uw internetvoorkeuren onthouden kunnen worden.

De website van KIKI INT gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.

KIKI INT maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en herkennen. Uw voorkeuren worden geregistreerd en gebruikt om de KIKI INT website zo goed mogelijk in te richten. Hiervoor maakt KIKI INT gebruik van het meetinstrument Google Analytics.

Google Analytics

Via de KIKI INT website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. De informatie die Google via de KIKI INT-site verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en de gebruikte instellingen zijn de meest privacy-vriendelijke. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics is een verwerkersovereenkomst (amendement gegevensverwerking) afgesloten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij beperken de doorgifte van persoonsgegevens via onze site tot het minimum.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. KIKI INT heeft hier geen invloed op.

Verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die hieronder zijn opgenomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (zie punt 3);
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van KIKI INT.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

1. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons (e-mail) archief en conform de vastgestelde bewaartermijnen opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen en uw verzoeken uit te werken.

2. Formulieren

De website bevat een contactformulier die u kunt gebruiken om in contact te komen met KIKI INT.

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons (e-mail)archief worden opgenomen en daar conform de vastgestelde bewaartermijnen worden opgeslagen.

3. Derden

Wij kunnen gebruik maken van derden bij de uitvoering van onze taken en de behandeling van uw verzoeken. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt KIKI INT uw persoonsgegevens aan derden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om inzage en aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

U kunt een verzoek om inzage of correctie per email sturen via info@kikiint.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen

KIKI INT stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is KIKI INT.

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per e-mail gesteld worden via info@kikiint.nl.